Search This Blog

Friday, December 8, 2017

Δήλωση της Ελληνικής Κοινότητας για τη διένεξή της με την Μητρόπολη.Από την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο λάβαμε την παρακάτω δήλωση η οποία αναφέρεται εν συντομία στην  διένεξή της με την Μητρόπολη και την αγωγή η οποία υποβλήθηκε ώστε  οι δικαστικές αρχές να αποδώσουν  την κατά νόμο δικαιοσύνη. Στόχος της δήλωσης είναι η με λίγα λόγια πληρέστερη ενημέρωση των ομογενών για το ζήτημα αυτό. Παρακάτω ολόκληρη η δήλωση όπως μας εστάλη...
 
Δήλωση από την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
Τορόντο, Οντάριο (27 Νοεμβρίου, 2017).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο με απογοήτευση δηλώνει πως αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μήνυση εναντίον της Ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Τορόντο (Καναδά), του Μητροπολίτου, καθώς και τεσσάρων ιερέων, τριών ενηλίκων μελών της οικογένειας του ιερέα της Ελληνορθοδόξου εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη και μιας
συγκεκριμένης ομάδας ατόμων οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την Φιλόπτωχο του Αγίου Ιωάννη υπό την δικαιοδοσία της Ελληνοορθόδοξης Μητροπόλεως Τορόντο (Καναδά).
Η Αγωγή εκδόθηκε στις 18 Οκτωβρίου, 2017 (Δικαστικό Αρχείο Τορόντο, Δικαστικός φάκελλος Νο. CV-17-584750) και τώρα επιδίδεται στους ονομασθέντες υποδίκους. Καμία από τις πολλές σοβαρές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στην αγωγή δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί στο δικαστήριο.
Για τρία περίπου χρόνια η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο έκανε προσπάθειες για να καθιερώσει την οικονομική λογοδοσία και διαφάνεια για τις δωρεές που γίνονται στις τέσσερις εκκλησίες του Τορόντο υπό την διεύθυνσή της όμως με ελάχιστη επιτυχία. Ως αποτέλεσμα αυτού η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο πιστεύει πως τα ποσά των δωρεών έχουν υπεξαιρεθεί.
Αυτή η όντως πολύπλοκη κατάσταση συνεχίζεται και σήμερα χωρίς να έχει βρεθεί συμβιβαστική λύση, κάτι που έχει οδηγήσει στην παρούσα αγωγή. Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο επιδιώκει απλά να τηρήσει τις καθιερωμένες αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας, υπευθυνότητας και διακυβέρνησης και να εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τον νόμο περί Φιλανθρωπικών Δράσεων, τους κανονισμούς της Εφορίας Καναδά και άλλους νόμους και κανονισμούς του Καναδά.
Αυτή είναι μια δίκαιη και λογική επιδίωξη.
Η Ελληνική Κοινότητα ελπίζει πως αυτή η αγωγή θα φθάσει σε συμβιβαστική λύση γρήγορα.

Η Ελληνική κοινότητα Τορόντο ιδρύθηκε το 1909, έγινε εταιρεία το 1965 και είναι καταγεγραμένη ως μη κεδροσκοπικός φιλανθρωπικός οργανισμός. Υπηρετεί περισσότερους από 150.000 Καναδούς ελληνικής καταγωγής στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο, έχει στην ιδιοκτησία της και λειτουργεί τέσσερις εκκλησίες, πολιτιστικό τμήμα που παρέχει κονωνικές υπηρεσίες για όσους έχουν ανάγκη, έχει συμπληρωματικά σχολεία ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει θεατρικές και χορευτικές παραγωγές, παρελάσεις καθώς και ετήσιο φεστιβάλ.

4 comments:

Anonymous said...

Μόλις τακτοποιηθεί το ζήτημα της διένεξης με τη Μητρόπολη, φαντάζομαι πως είναι απλά θέμα χρόνου η υποβολή μήνυσης από τους Κοινοτικούς άρχοντες και κατά παντός υπευθύνου σε σχέση με το φιάσκο του νέου κοινοτικού κέντρου στο Σκάρμπορο. Ενός "έργου" που εμπνεύστηκε ο ομογενής επιχειρηματίας και πολιτικός Κώστας Μενεγάκης, το οποίο κόστισε εκατομμύρια στην παροικία. Ενός έργου που έπληξε ανεπανόρθωτα το κύρος της Κοινότητας αφού εξαπατήθηκαν εκατοντάδες ομογενείς, σύλλογοι και οργανισμοί που χρηματοδότησαν ένα κέντρο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Χωρίς μάλιστα να υποβληθεί καν μια μηνυσούλα, έστω για τα μάτια του κόσμου.

Anonymous said...

Αν κερδίσει

Anonymous said...

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 6:1-8

Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων, καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσιν; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων; οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν, μήτιγε βιωτικά; βιωτικὰ μὲν οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε, τοὺς ἐξουθενημένους ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τούτους καθίζετε; πρὸς ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω. οὕτως οὐκ ἔνι ἐν ὑμῖν [b]οὐδεὶς σοφὸς ὃς δυνήσεται διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ [c]ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται, καὶ τοῦτο ἐπὶ ἀπίστων; ἤδη μὲν οὖν ὅλως ἥττημα ὑμῖν ἐστιν ὅτι κρίματα ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν· διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀδικεῖσθε; διὰ τί οὐχὶ μᾶλλον ἀποστερεῖσθε; ἀλλὰ ὑμεῖς ἀδικεῖτε καὶ ἀποστερεῖτε, καὶ τοῦτο ἀδελφούς.

“If any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord’s people? Or do you not know that the Lord’s people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life! Therefore, if you have disputes about such matters, do you ask for a ruling from those whose way of life is scorned in the church? I say this to shame you. Is it possible that there is nobody among you wise enough to judge a dispute between believers? But instead, one brother takes another to court—and this in front of unbelievers!

The very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Instead, you yourselves cheat and do wrong, and you do this to your brothers and sisters."
1 Corinthians 6:1-8

Anonymous said...

Οπωσδήποτε ο ανώνυμος με την προς Κορινθίους παραπομπή, χρειάζεται παπά να τον διαβάσει τη σολομωνική για να συνέλθει.